IV Konferencja Zabezpieczenie Emerytalne, organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 3-4.11.2022

Tegoroczna, czwarta już Konferencja Naukowa pt. ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE odbyła się w dniach 3-4 listopada 2022 we Wrocławiu w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Uniwersyteckiej 7/10.

Konferencja ta stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu. Wzorem lat poprzednich, dołożono wszelkich starań, by wystąpienia, debaty i prelekcje prezentowały najwyższy poziom zarówno merytoryczny, jak i programowy.

Wygłoszony referat:
„Transfer ryzyka długowieczności w systemie emerytalnym z wykorzystaniem instrumentów finansowych”

Dodaj komentarz