Lp.
Publikacja w czasopiśmie
1

Modern methods and instruments for managing longevity risk in pension plans, w: Economic Journal, Olsztyn, 2013, nr 8 (4/2013), s. 331-345.

2

Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemach wynagrodzeń kadry kierowniczej w sektorze rynkowym w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, 2013, z. 51 (1146), s. 245-256.

3

Condition for the development of occupational pension schemes in Poland, w: Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2014, nr 4, s. 167-180.

4

Reformy systemów emerytalnych byłych krajów socjalistycznych i innych – porównania i oceny, autorzy: T. Brzęczek, M. Szczepański, w: Polityka Społeczna, 2014, nr 2, s. 37-38.

5

Zarządzanie ryzykiem długowieczności w polskim systemie emerytalnym, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65 (802), s. 731-744.

6

Insurance against longevity risk in a pension system the case study of Poland, w: Economic Journal, Olsztyn, 2015, nr 10 (4/2015), s. 297-309.

7

Longevity risk and the design of the Polish pension system, w: Economics and Business Review, 2015, vol. 1 (15), no.3, s.78-89.

8

Ryzyko ubóstwa osób starszych a konstrukcja zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce, w: Finanse, rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73 (854), s. 441-451.

9

Systemy zabezpieczenia emerytalnego wobec ryzyka ubóstwa osób starszych, w: Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2015, nr 8, s. 200-211.

10

Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, autorzy: T. Brzęczek, M. Szczepański, w: Polityka Społeczna, 2015, nr 8, s. 37-39.

11

Wybrane zasady i metody zarządzania kryzysem w mediach społecznościowych, w: Marketing i Rynek, 2015, nr 5, s. 413-429.

12

Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 1 (79), s. 739-751.

13

Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, F. Chybalski (red. nauk.), Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 256, w: Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 2016, nr 20 (1/2016), s. 157-161.

14

Problems and Priorities of the Development of Ukrainian and Polish Banking Systems: Common and Distinctive Features, autorzy: M. Szczepański, M. Khmelyarchuk, w: Soŝal’no-Ekonomočni Problemy Sučasnogo Periodu Ukrainy, 2016, no. 2 (118), s. 66-73.

15

The Impact of Polish Pension Reform on Present and Anticipated Conditions of Public Finances, w: Economy & Business, 2016, vol.10, s. 46-54.

16

Analysis and assessment of changes in the statutory retirement ages in Poland, w: Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 2017, nr 25 (3/2017), s. 64-78.

17

Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 5 (89) cz.1, s. 423-433.

18

Metoda annuitetowa w zarządzaniu ryzykiem długowieczności w systemach emerytalnych, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 10, s. 34-48.

19

Quasi-obowiązkowe uczestnictwo w pracowniczych programach emerytalnych na przykładzie Wielkiej Brytanii. Szanse i zagrożenia, w: Ekonomia Wrocław Economic Review, 2017, vol. 23, iss.3, s. 33-46.

20

The impact of demography, institutional solutions and fiscal incentives on the level of participation and investment officiency of occupational pension schemes in central and eastern Europe, autorzy: T. Brzęczek, M. Szczepański, w: Economy & Business, 2017, vol. 11, s. 499-509.

21

Wykorzystanie dorobku ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych, w: Polityka Społeczna, 2017, nr 8, s. 27-35.

22

Applicability of selected concepts of corporate social responsibility management in insurance companies in Poland, autorzy: M. Szczepański, E. Świtalska, w: Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 2018, no. 28 (2/2018), s. 98-119.

23

The application of behavioral economics to reforming pension systems – evidence from Great Britain and New Zealand, w: Marketing and Management of Innovations, 2018, iss,2, s. 201-209.

24

Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 2019, nr 80, s. 251-261.

25

Równość w systemie emerytalnym. Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce, artykuł recenzyjny J. Ratajczak, w: Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 2019, nr 33 (3/2019), s. 117-121.

26

The initial stage of the implementation of employee capital plans in Greater Poland from the perspective of human resources management: a research report, autorzy: M.Szczepański, K.Kołodziejczyk, Human Resource Management, 2020, no. 3-4, s. 75-97.

27

Optimal management of defined contribution pension funds under the effect of inflation, mortality and uncertainty / Joannis Baltas, Łukasz Dopierała, Krzysztof Kołodziejczyk (WIZ), Marek Szczepański (WIZ), Gerhard Weber (WIZ), Athanassios N. Yannacopoulos // European Journal of Operational Research – 2022, in press

Pozostałe publikacje dostępne są pod adresem internetowym:
https://sin.put.poznan.pl/people/details/marek.szczepanski