Konferencja: Managing Enterprise of the Future 2022 (Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości 2022), Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 13.10-14.10.2022

Turbulencje w otoczeniu gospodarczym, które wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, stają się codziennością w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. Dynamika zmian wymaga podejmowania współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów, których zadaniem jest kreatywność oraz stymulowanie zwinnego działania. O tych właśnie problemach, kluczowych dziś dla nauki i gospodarki, dyskutowano w trakcie konferencji „Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości 2022”.

Misją konferencji było podkreślenie znaczenia współpracy między teorią i praktyką, a więc między nauką i biznesem. W związku z tym bloki tematyczne były moderowane przez przedstawicieli obu obszarów.

Ta edycja, była edycją szczególną, gdyż towarzyszy Jubileuszowi 70-lecia prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Wygłoszony referat
“Identification of the dominant business model on the FinTech market in Poland”

Dodaj komentarz