XXIII Konferencja Zarządzanie Finansami. Czas na pieniądz, organizator: Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 26-28.10.2022

W dniach od 26 do 28 października 2022 odbyła się w Kołobrzegu XXIII Konferencja Zarządzanie Finansami (KZF), której głównym organizatorem był Uniwersytet Szczeciński. W wydarzeniu wzięła udział dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, która równocześnie, wspólnie z innymi przedstawicielami (wszyscy na zdjęciu obok), reprezentowała Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja o wymiarze międzynarodowym realizowana była hybrydowo, udział w niej był realizowany zarówno stacjonarnie, jak i online. Przebieg poszczególnych paneli tematycznych można było obserwować na profilu FB KZF. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych, szkół wyższych, instytucji i przedsiębiorstw.

W każdym z trzech dni odbywała się pojedyncza sesja plenarna. Przedstawiciele WNE brali udział w sesjach równoległych dotyczących efektywności inwestycji i analizy finansowej. Ogłoszone zostały wyniki 20. edycji konkursu o Nagrodę Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami.

Wygłoszony referat:
“Wybrane strategie i instrumenty zarządzania ryzykiem długowieczności w systemach emerytalnych”

Dodaj komentarz