OPUS, NCN, 2012-2016 Kierownik Projektu

Instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w zakładowych systemach emerytalnych – w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (analiza porównawcza)

Termin rozpoczęcia: 17-08-2012. Termin zakończenia: 16-08-2016.

Institutional, economical and demographical determinants of risk management in occupational pension schemes in Poland and other European Union countries – a comparative analysis.