Strony organizacji, z którymi współpracuję

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) Oddział w Poznaniu:
http://www.pte.poznan.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)
http://www.pte.pl

European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP):
https://enrsp.org/members

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej:
https://www.fem.put.poznan.pl/

Strony naukowców

prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Marek Matejun – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Uniwersytet Łódzki