Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Członek Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej