Stowarzyszenie naukowego European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP)

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu

Rada Redakcyjna wydawanego w Czechach czasopisma naukowego „Forum socialni politiky”