1988-1989 – długoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem, pod kierunkiem światowej sławy socjologa i filozofa Juergena Habermasa, jako stypendysta DAAD.