Marek Szczepański, Ph.D. D.SC.

Professor of Poznan University of Technology
Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń /Head of Department of Business
Economics, Investments, and Insurance
Zastępca Dyrektora Instytutu Logistyki /Deputy Head of Institute of Logistics

Faculty of Engineering Management/Wydział Inżynierii Zarządzania
J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań

Tel. +48 61 665 34 10, -3393
email: marek.szczepanski@put.poznan.pl