Promotorstwo rozpraw doktorskich

1.Wpływ CSR na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce / Elżbieta Świtalska (WIZ) / prom. Marek Szczepański (WIZ), rec. Jerzy Olszewski, Maciej Urbaniak – Poznań, Polska, 2020 – 331 s.Rozprawa doktorska

2.Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce / Andżelika Libertowska (WIZ) / prom. Marek Szczepański (WIZ), Małgorzata Gajowiak (WIZ), rec. Jan Sikora, Maciej Urbaniak – Poznań, Polska, 2019 – 244 s.

Promotorstwo prac magisterskich

1. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa na przykładzie rynku nieruchomości w zakresie podnajmu mieszkań / Ireneusz Lis (WIZ) / prom. Ewa Badzińska, rec. Marek Szczepański, 2021

2. Analiza i ocena praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie indyjskim  / Gokul Vijayakumar (WIZ) / prom. Yevhen Revtiuk, rec. Marek Szczepański, 2020

3. Porównanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw A i B na podstawie analizy ich sprawozdań finansowych / Rajdeep Bairwa (WIZ) / prom. Marek Miądowicz, rec. Marek Szczepański, 2020

4. Badanie wybranych aspektów CSR i zrównoważonego rozwoju na przykładzie przedsiębiorstwa z branży TSL / Joanna Grzegorczyk (WIZ) / prom. Ewa Badzińska, rec. Marek Szczepański, 2019

5. Badanie działalności przedsiębiorstw w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie sieci fast food / Urszula Żurecka (WIZ) / prom. Ewa Badzińska, rec. Marek Szczepański, 2019