VII Konferencja Międzynarodowa Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 28-29.09.2022

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych” odbyła się w dniach 28-29 września 2022 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, przy ul. J. Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Celem konferencji była identyfikacja największych wyzwań wobec systemów zabezpieczenia społecznego (w szczególności systemów emerytalnych i długoterminowej opieki nad osobami starszymi) oraz rynku pracy (zwłaszcza w aspekcie starzejącej się populacji).

Uczestnikami konferencji zorganizowanej w trybie hybrydowym byli naukowcy z kraju i z zagranicy, reprezentujący różne dyscypliny naukowe (nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomie i finanse, ale także nauki techniczne oraz humanistyczne), przedstawiciele instytucji finansowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stacjonarnie i zdalnie uczestniczyło w wydarzeniu łącznie 55 osób z 6 państw i trzech kontynentów.

W drugim dniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa „Pracownicze Plany Kapitałowe – wstępny bilans i perspektywy rozwoju” z udziałem znanych ekspertów od tematyki emerytalnej i rynków finansowych.

Głównym mecenasem konferencji było TFI PZU SA, pozostały mecenat sprawowali: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE).

Konferencje poprzedziły zapowiedzi w audycjach radiowych – w Radiu Poznań oraz Radiu Afera.

Sądząc z opinii uczestników konferencji, była ona bardzo udana. W przyszłości przewiduje się kolejną edycję tej organizowanej cyklicznie konferencji.

Wygłoszony referat:
Marek Szczepański, Tomasz Brzeczek: „Subjective assessments of life expectancy and longevity risk management”.


Szczegóły na stronie konferencji: https://mke2022.put.poznan.pl/

Kontakt: dr. hab. Marek Szczepański, prof. PP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dodaj komentarz